Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De inhoud is bedoeld als algemene informatie en kan op zichzelf niet worden beschouwd als advies. Voor advies nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Aansprakelijkheid
Alle diensten worden verricht op basis van een opdracht-overeenkomst gesloten met C-Suite B.V. waarop onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32158130. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door C-Suite B.V. gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright
Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C-Suite B.V..